Batch, Skriptování, Windows

Naplnění proměnných aktuálním datem a časem

Pokud potřebujete získat do proměnné jednotlivé entity systémového data:

for /f "tokens=1-4 delims=. " %%a in ('date/t') do (
set den=%%b
set mesic=%%c
set rok=%%d
)
for /f "tokens=1-3 delims=: " %%a in ('time/t') do (
set hodina=%%a
set minuta=%%b
)

Napsat komentář

*

*povinné položky - email nebude zobrazen